Företag

Sjöstadskortet är ett lokalt digitalt presentkort som kan lösas in hos anslutna företag i Motala kommun. Presentkortet distribueras via den kostnadsfria appen Cardskipper.

Anslut dig

Anslut ditt företag via mail till info@tillvaxtmotala.se

Vill du ge bort ett Sjöstadskort till dina anställda eller kunder? 
Kontakta Magnus Lindberg för mer information:
070-28 21 550
magnus.lindberg@tillvaxtmotala.se

Vanliga frågor

är de butiker/ restaurang eller annan verksamhet som tecknar avtal med Tillväxt Motala för att kunna ta emot Sjöstadskortet som betalningsmedel.

De företag som bedriver sin verksamhet i Motala kommun och tillhör branschen handel, restaurang och/eller besöksnäring.

För medlemmar i Tillväxt Motala Ekonomisk förening eller medlemmar i något av Tillväxt Motala AB handelsnätverk är anslutning kostnadsfri medan övriga företag betalar 1000 kr per kalenderår.

Ja det kostar 3% plus moms för administration för varje inlöst Sjöstadskort.

Leverantören Cardskipper betalar ut mellanskillnaden mellan värdet på antal korrekt registrerade och förbrukade presentkort med avdrag för administration.

Utbetalning av ersättningen sker inom trettio (30) dagar från den dag då presentkortet löstes in till det bank- eller postgiro som det inlösande företaget har angivit till Cardskipper.

Presentkortet finns i valörerna 100 kr och 500 kr.  Alla presentkort är för engångsköp och eventuellt överskott kan inte bytas in mot kontanter eller flyttas till senare köp. Det inlösande företaget får alltid full ersättning oavsett vad kunden handlar för.    

Presentkortsvärdet sitter på ett klientmedelskonto hos leverantören vilket innebär en trygghet då ingen kan drabbas vid tex en konkurs.

Det är enkelt att se vilka företag som är anslutna till Sjöstadskortet i appen genom att visa presentkortsvyn. Under rubrikerna finner man listor med ansluta företag.  Det kommer även finnas Sjöstadskortsdekaler och skyltar hos de företag som är anslutna.

Information om giltighetstiden kan variera på presentkort. Du hittar giltighetsdatum när du klickar på presentkortet.