Företag

Sjöstadskortet är ett lokalt digitalt presentkort som kan lösas in hos anslutna företag i Motala kommun. Presentkortet distribueras via den kostnadsfria appen Cardskipper.

Anslut dig

Vill du kunna ta emot Sjöstadskort?
Kontakta Lotta Bengtsson för att bli inlösande företag:
070-092 88 90
lotta.bengtson@tillvaxtmotala.se

Vill du ge bort ett Sjöstadskort till dina anställda eller kunder? 
Kontakta Lotta Bengtsson för mer information:
070-092 88 90
lotta.bengtson@tillvaxtmotala.se

Vill du köpa många presentkort kan du även kontakta leverantören Cardskipper direkt.
support@cardskipper.se
0141-753090

Vanliga frågor

är de butiker/restauranger/verksamheter som tecknar avtal med Tillväxt Motala för att kunna ta emot Sjöstadskortet som betalningsmedel.

De företag som bedriver sin verksamhet i Motala kommun och tillhör branschen handel, restaurang och/eller besöksnäring.

För medlemmar i Tillväxt Motala Ekonomisk förening eller medlemmar i något av Tillväxt Motala AB handelsnätverk är anslutning kostnadsfri medan övriga företag betalar 1000 kr per kalenderår.

Ja, det kostar 3 procent plus moms för administration för varje inlöst Sjöstadskort.

Leverantören Cardskipper betalar ut mellanskillnaden av värdet för antal korrekt registrerade och förbrukade presentkort med avdrag för administration.

Utbetalning av ersättningen sker inom 30 dagar från den dag då presentkortet löstes in till det bank- eller postgiro som det inlösande företaget har angivit till Cardskipper.

Presentkortet finns i valörerna 100 kronor och 500 kronor, men kan väljas upp till önskad jämn summa (hundratal).  Alla presentkort är för engångsköp och eventuellt överskott kan inte bytas in mot kontanter eller flyttas till senare köp. Det inlösande företaget får alltid full ersättning oavsett vad kunden handlar för.    

Presentkortsvärdet sitter på ett klientmedelskonto hos leverantören vilket innebär en trygghet då ingen kan drabbas vid exempelvis en konkurs.

Det är enkelt att se vilka företag som är anslutna till Sjöstadskortet i appen genom att visa presentkortsvyn. Under rubrikerna finner man listor med ansluta företag.  Det kommer även finnas Sjöstadskortsdekaler och skyltar hos de företag som är anslutna.

Giltighetstiden kan variera. Du hittar giltighetsdatum när du klickar på presentkortet.